Koncepčné a kontinuálne prepojenie so Súkromnou základnou školou a Súkromným školským klubom detí

Detské montessori centrum je koncepčne a kontinuálne prepojené s našou Súkromnou základkou školou a Súkromným školským klubom detí. Tvoria originálny, ucelený a navzájom prepojený vzdelávací systém. Sídlia v jednom areáli.

Od útleho veku sa deti stretávajú aj s pedagógmi školy a klubu, majú možnosť hrať sa so staršími deťmi a navštevovať ich v škole. 5 – 6 ročné deti pracujú v špecifickom programe, v ktorom sú starostlivo pripravované na vstup do školy. V harmonograme majú okrem základných predmetov aj povinné predmety z nášho školského vzdelávacieho programu:

  • Konverzácia v anglickom jazyku
  • Hra na zobcovej flaute
  • Informatická výchova
  • Spoločenský tanec a správanie
  • Plávanie

Môžu sa zúčastňovať mimoškolských aktivít a krúžkov určených pre staršie deti, spravidla s prvákmi, podľa vyspelosti a záujmu aj so staršími. Pripravené profesionálne prostredie umožňuje deťom žiť v prirodzenom životnom priestore. Najmä mladšie deti nie sú izolované, majú pocit dôležitosti a na „veľkáčsky“ život sa tešia.

Všetky naše zariadenia sú samostatné subjekty, pracujú podľa vlastného režimu.

 

DIÁRIUM