Finančná podpora zriaďovateľom

Škôlka je finančne zabezpečená z mesačného paušálneho príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a výrazne zriaďovateľom. Dotované sú exkurzie, vstupy do divadiel, múzeí, športové aktivity, doprava, poistné, didaktický materiál a vybavenie škôlky.

Výnimkou je úhrada zákonným zástupcom v prípravnom ročníku za školu v prírode/školský výlet a lyžiarsky/korčuliarsky výcvik. Tieto poplatky sú vopred avizované a známe, nie sú súčasťou rozpočtu škôlky. Účasť na týchto akciách organizovaných školou je dobrovoľná, závisí od rozhodnutia zákonného zástupcu dieťaťa.

Zákonní zástupcovia nie sú zaťažovaní žiadnymi skrytými priebežnými poplatkami.

 

DIÁRIUM