Aktualitky

Rodičovské združenie

Rodičovské združenia formou individuálnych konzultácií učiteľ - žiak - rodič

I. A - 26. januára 2023

I.B - 25. januára 2023

II. A - 24. januára 2023

II. B - 26. januára 2023

III. A - 25. januára 2023

III. B - 26. januára 2023

IV. ročník - 24. januára 2023

V. A - 25. januára 2023

V. B - 26. januára 2023
 

DIÁRIUM