Aktualitky

Prázdninový školský klub

Prázdninový školský klub

Školský klub detí je počas prázdnin v prevádzke od 7:30 - 16:00 v dňoch:

1. - 12. 7. 2024

19. - 30. august 2024

Záväzný záujem prosíme nahlásiť  mailom do 21. 6. 2024. Po tomto dni už nie možné žiaka dodatočne prihlásiť. Poplatok za školský klub detí počas prázdnin je alikvótna časť zo stanoveného poplatku 50€/mesiac + strava 4€/obed.

Kontakty:

daniela.sakmarova@sukromnazslermontovova.sk

V prípade nenastúpenia žiaka z iných ako zdravotných dôvodov si škola v intenciách záväznej prihlášky spoplatní sankčný poplatok 10€/dieťa/deň.  

 

DIÁRIUM