Zaradenie školy do siete škôl

Súkromná základná škola, Masarykova 19/A, Košice bola zaradená do siete škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia MŠ SR zo dňa 15. mája 2005 č. CD-2005-113873/14859-1 s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2005 na základe Zriaďovacej listiny zo dňa 24. 6. 2005 vydanej zriaďovateľom Občianskym združením – Združenie pre rozvoj vzdelávania, Floriánska 16, Košice.

 

DIÁRIUM