Vekovo neobmedzený prístup žiakom Súkromnej základnej školy

Školský klub je prístupný všetkým deťom nielen žiakom prvého stupňa. Ponúka atraktívny program aj pre starších žiakov podľa ich záujmu s cieľom zabezpečiť pre nich zmysluplnú činnosť v podnetnom prostredí.

 

DIÁRIUM