Tvorivé písanie

Žiaci pravidelne pracujú s rôznou literatúrou. Formou projektov, denníkov a rôznych prezentácií tvoria vlastné „knihy“. Neoddeliteľnou súčasťou je práca s IKT.

 

DIÁRIUM