Starostlivosť o nadaných žiakov v matematike a so záujmom o matematiku

Hlavným cieľom  je rozvíjať myslenie a kreativitu žiakov. Chceme im ukázať, že premýšľanie môže byť zábavné a že zdolávanie matematických problémov môže prinášať radosť a pocit uspokojenia. Škola sa usiluje o popularizáciu matematiky a vytváranie podmienok pre sebarealizáciu žiakov, rozvíjanie ich schopností a zručností.

Maksík

Jediná celoslovenská matematická korešpondenčná súťaž určená aj tretiakom základných škôl. Organizuje ju firma EXAM. Súťažné úlohy sú hravé, sprevádzajú ich milé postavičky a vtipné príbehy.

Malynár

Korešpondenčný matematický seminár pre žiakov 4. - 6. ročníka, ktorý organizuje združenie STROM s podporou Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Žiaci majú možnosť riešiť zaujímavé a netradičné matematické úlohy. Organizátori súťaže im poskytnú spätnú väzbu o riešeniach  a pomáhajú im tak zdokonaliť sa v riešení matematických úloh. Najúspešnejší riešitelia majú možnosť zúčastniť sa sústredenia a poznať zábavný a nevšedný svet matematiky.

Mamut

Jednodňová matematická súťaž pre družstvá žiakov 4. - 6. ročníka základných škôl. Prebieha zábavnou formou a je spojená so športovými a logickými hrami.

Šach a logické úlohy

Mimoškolská záujmová aktivita pre žiakov prípravného až šiesteho ročníka. Žiaci majú možnosť naučiť sa hrať šach, riešiť hlavolamy a logické hry.

 

DIÁRIUM