Slobodná voľba činnosti

Slobodná voľba činnosti je jedným z hlavných princípov práce v školskom klube. Predpokladá rešpektovanie základných pravidiel ako byť zodpovedný za svoje úlohy a zachovávať ticho pri práci, nevyrušovať ostatných.

Slobodná voľba neznamená, že dieťa strieda činnosti bez ukončenia alebo nerobí nič. Aktivitu si dieťa vybrať musí. Pedagóg ho podľa potreby usmerňuje a motivačne vedie, pričom rešpektuje možnosti a záujem dieťaťa, dbá na jeho osobnostný rast a rozvoj.

 

DIÁRIUM