Predškoláci

Prípravný program je zameraný na špecifickú prípravu do školy s cieľom zabezpečiť hladký prechod z predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti. Základom je priateľská a ústretová klíma, ktorá podnecuje žiakov k spontánnemu tvorivému poznávaniu, konaniu, hodnoteniu a dorozumievaniu, podporuje celostný rozvoj dieťaťa podľa jeho reálnych možností  s cieľom dosiahnuť pevný základ pre jeho budúci akademický a sociálny úspech. Súčasťou programu je včasný monitoring, korekcia a eliminovanie prípadných znevýhodnení (zdravotných, sociálnych a učebných), podchytenie špecifických potrieb vrátane nadania a talentu. Interná logopedická starostlivosť, školský psychológ, špeciálna pedagogička, pediater, poradenský servis pre rodičov a triedneho učiteľa.

 

DIÁRIUM