Práca aj vo vekovo zmiešaných skupinách

Umožňuje deťom navzájom si pomáhať a učiť sa od seba, vyskúšať si rolu byť mladším/starším členom skupiny. Deti sú vedené k ohľaduplnosti k potrebám iných. Vzájomná komunikácia a spolupráca v skupinkách rozvíja sociálne cítenie, správanie a tiež nezávislosť.

 

DIÁRIUM