Neobmedzená voľba a výber krúžkov v súlade s individuálnym programom a záujmami a možnosťami dieťaťa

Deti majú možnosť v súlade so svojím individuálnym programom vybrať si krúžky podľa vlastného výberu a záujmu v neobmedzenom počte. Podmienkou je riadna dochádzka a aktívna účasť žiaka na mimoškolských aktivitách.

Zmeniť krúžok alebo odhlásiť sa z neho môže dieťa len po skončení prvého polroka a k novému školskému roku. Do 15. septembra si môže dieťa nezáväzne vyskúšať činnosť v ľubovoľnom útvare, po tomto termíne je prihláška záväzná. Nový žiak môže voľne absolvovať ľubovoľné aktivity jeden až dvakrát.

 

DIÁRIUM