Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

Informatická výchova

Projekt realizuje Štátny pedagogický ústav v spolupráci s ESF v rámci Operačného projektu vzdelávanie a je zameraný na moderné vyučovanie informatickej výchovy kvalifikovanými učiteľmi prvého stupňa.

Anglický jazyk

Projekt je zameraný na získanie kvalifikácie  v Aj pre kvalifikovaných učiteľov prvého stupňa. Realizuje ho Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania SAAIC v spolupráci s ESF.

      

 

DIÁRIUM