Materiálne zabezpečenie všetkých aktivít klubu zriaďovateľom

Školský klub je finančne zabezpečený z mesačnej štátnej dotácie, príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa a najmä zriaďovateľom, ktorý výrazne dotuje materiálne a technické zabezpečenie klubu vrátane edukačného a relaxačného materiálu, hradí dopravu, vstupy na exkurzie, tlač fotografií, časopisu atď.

Rodičia dieťaťa nie sú zaťažovaní žiadnymi skrytými poplatkami ani priebežnými výdavkami či obstarávaním potrieb a pomôcok na krúžky a voľnočasové aktivity.

 

DIÁRIUM