Koncepčné a kontinuálne prepojenie so Súkromnou základnou školou

Školský klub je koncepčnou súčasťou našej Súkromnej základnej školy a kontinuálne nadväzuje na jej školský vzdelávací program. Široké spektrum atraktívnej mimoškolskej a záujmovej činnosti podporuje a umožňuje celostné učenie, fyzickú a sociálnu angažovanosť dieťaťa.

 

DIÁRIUM