Jazyky, umenie a šport ako prirodzená súčasť života

Jazyky, umenie a šport sú v koncepcii a živote školského klubu začlenené ako bežná súčasť celostného učenia, nič výnimočné - ako jedna z možností objavovania, sebavyjadrenia a komunikácie dieťaťa s okolitým svetom a sebou samým. Kľúčovým pre nás je dať šancu všetkým deťom bez ohľadu na ich vrodené možnosti a orientáciu rodiny získať kvalitné základy aj z týchto oblastí, pretože sú dôležitou súčasťou všeobecného vzdelania. Dôležitá je nielen podpora a rozvoj talentov, ale aj objavenie často netušeného talentu, ktorý by bez príležitosti zostal skrytý. Kreatívne činnosti, rôzne formy športu a prirodzeného fyzického pohybu "zázračne" formujú aktívne, kooperujúce a disciplinované deti, ktoré vďaka krásnu a zmysluplnej aktivite nemajú dôvod k nežiaducemu správaniu a sú vhodnou formou relaxu.

  • Anglický školský klub 1 popoludnie v týždni pre každú skupinu od 1. ročníka,
  • divadlo v anglickom jazyku ako záujmový útvar,
  • Native Week v anglickom jazyku počas školy v prírode s britským lektorom,
  • ďalší cudzí jazyk (francúzsky, španielsky, nemecký, ruský, maďarský) od 5 rokov podľa záujmu ako voľnočasová aktivita.
 

DIÁRIUM