Naša škola + vzdelanie + EÚ = Eurointeligencia

Tento projekt rieši priestorové podmienky školy a jej rekonštrukciu. Bol podaný do európskych štrukturálnych fondov. Je prijatý, pracuje sa na jeho doplnení a bude sa v nasledujúcich rokoch realizovať. Jeho realizácia je podmienená získaním priestorov do súkromného vlastníctva.

 

DIÁRIUM