Dopravná výchova

                          V spolupráci s Dopravným ihriskom realizujeme kurz dopravnej výchovy zameraný na pravidlá bezpečnej dopravy, zvládanie dopravných situácií v bežnej praxi. Škola má kvalitný výučbový softvér, s ktorým žiaci pracujú na vyučovaní. Neoddeliteľnou súčasťou sú praktické cvičenia pri aktivitách mimo školy.
 

DIÁRIUM