Digitalizácia vyučovacieho procesu

Digitalizácia celého vyučovacieho procesu je prístupná všetkým žiakom, zamestnancom a rodičom s dôrazom aplikovať v bežnej praxi moderné informačné technológie a postupy. Všetky priestory sú pokryté vysokorýchlostným bezdrôtovým pripojením na internet.

Učebne sú nadštandardne vybavené modernou technikou: interaktívne tabule, dataprojektory, notebooky, LCD televízory, CD a DVD prehrávače.

Počas voľnočasových aktivít majú deti možnosť precvičovať si a upevňovať prebrané učivo aj prostredníctvom kvalitných výučbových softvérov, ktoré ponúkajú atraktívny prístup a rôzne formy overovania vedomostí.

 

DIÁRIUM