Činnosť klubu pred vyučovaním a po jeho skončení do neskorých popoludňajších hodín

Pred vyučovaním v čase od 7.00 do 8.20 a po jeho skončení do 16.30 môžu deti v školskom klube relaxovať, pripravovať sa na vyučovanie, prípadne sa venujú individuálnej hre na klavíri alebo gitare, súkromným hodinám výtvarnej výchovy.

Po skončení vyučovania do 15.00 pracujú deti v jednotlivých oddeleniach podľa programu klubu.

Od 15.00 do 16.30 prebieha mimoškolská činnosť,  ktorú si deti volia a aktívne sa na nej zúčastňujú podľa vlastného výberu a záväznej prihlášky.

 

DIÁRIUM