Anglický školský klub

Je súčasťou školského klubu a koncepčne nadväzuje na Konverzáciu v anglickom jazyku v škole.

Žiaci počas popoludnia jedenkrát v týždni v každej skupine počas relaxačných aktivít, prípravy na vyučovanie, záujmovej činnosti a hier komunikujú výhradne v anglickom jazyku s lektorom aj navzájom medzi sebou. Cieľom je vzbudiť záujem detí o cudzí jazyk, komunikovať a myslieť v ňom, rozširovať slovnú zásobu a naučiť sa ho používať v bežnom živote.

 

DIÁRIUM