Aktualitky

Konzultačné hodiny

Termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred telefonicky v zborovni 0948 757 045, alebo mailom meno.priezvisko@sukromnazslermontovova.sk

 

Mgr. Eva Saláteková - štvrtok 8:30-9:30 kontakt: 0903 272 450

Mgr. Katarína Kiklicová - utorok 12:45-13:30

Mgr. Timea Grác - streda 7:30-8:15

Mgr. Alena Sameková - streda 8:00-9:00

Mgr. Lucia Balintová Bali- utorok 13:30-14:30

Mgr. Katarína Ivanovová - utorok 13:30-14:15

Mgr. Dominik Dorič - streda 7:30-8:15

Mgr. Stanislava Valachová - streda 8:30-9:15

Mgr. Daniela Sakmárová - pondelok 10:30-11:30

Bc. Pavol Šuľák - pondelok 9:30-10:15

Mgr. Tobiáš Štofančík- piatok 7:30-8:30

Mgr. Zuzana Ivanová- štvrtok - 7:30-8:15

Mgr. Petra Filová - utorok 13:30-14:30

Mgr. Petra Konečná - utorok 13:15-14:00 kontakt: 055 622 33 65

 

DIÁRIUM