Aktualitky

Spoločné stretnutie s rodičmi

4.A -  20. 6. 2024 

4.B -  20. 6. 2024

5. -  20. 6. 2024

o 17:00 v učebniach jednotlivých tried bez prítomnosti detí v zariadení.

 

DIÁRIUM