Aktualitky

Jarné prázdniny

26. februára –1. marca 2024

Vyučovanie pokračuje 4. marca 2024.

Školský klub detí nie je v prevádzke z dôvodu obmedzených možností (obmedzené kúrenie, školská jedáleň pozastavená a prevádzka budovy v obmedzenom režime).

 

DIÁRIUM