Spoločenský tanec a spoločenské správanie

Rozširujú obzor dieťaťa, vedú ho k osvojeniu pravidiel a vnútornej disciplíne prirodzenou nenásilnou formou. Tanečné štýly a hudobné žánre motivujú deti spoznávať svet a objavovať ho aj v histórii. Naši žiaci sa dokážu kultivovane správať, baviť sa a žiť na spoločenskej úrovni. Samozrejmosťou je tanec v páre chlapec-dievča. Hudba a pohyb podnecujú spontánnu radosť a uvoľnenie.

 

DIÁRIUM