Chronológia najdôležitejších udalostí

 

Začiatok školského roka 1. 9. 2019
Začiatok školského vyučovania 2. 9. 2019
Začiatok vyučovania podľa rozvrhu 3. 9. 2019
Rodičovské združenia 10.9. - 12.9. 2019
Pedagogická rada 18. 9. 2019
Rada školy 25. 9. 2019
Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie 5. - 6. 9. 2019
Jesenné prázdniny 30. 10. - 31. 11. 2019
Monitoring výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok do 15. 11. 2019
Testovanie 5 20. 11. 2019
Hodnotiaca pedagogická rada za 1. štvrťrok 22. 11. 2019
Individuálne konzultácie pedagóg + žiak + rodič 19. - 21. 11. 2019
Vianočné kreatívne všeličo + noc v škole 13. 12. 2019
Vianočný klavírny koncert 11. 12. 2019
Vianočné prázdniny 23. 12. 2019 - 7. 1. 2020
Monitoring výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok 13. - 20. 1. 2020
Klasifikačná pedagogická rada za 1. polrok 20. 1. 2020
Rada školy január 2020
Rodičovské združenia 21. - 23. 1. 2020
Odovzdávanie výpisov polročných vysvedčení 31. 1. 2020
Koniec 1. polroka 31. 1. 2020
Polročné prázdniny 3. 2. 2020
Začiatok 2. polroka 4. 2. 2020
Otvorené hodiny pre budúcich prvákov február 2020
Korčuliarsky a lyžiarsky výcvik február 2020
Jarné prázdniny 2.3. - 6.3. 2020
Veľkonočné prázdniny 9.4. - 14. 4. 2020
Zápis do 1. ročníka január - apríl. 2020
Monitoring výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok od 17. do 27. 4.2020
Prijímacie pohovory do osemročných gymnázií február - máj 2020
Hodnotiaca pedagogická rada 27. 4. 2020
Individuálne konzultácie pedagóg + žiak + rodič 28. - 30. 4. 2020
Prezentácia a obhajoba ročníkových prác 27.-31. máj 2020
Škola v prírode máj 2020  
Cambridgeská skúška YLE movers/flyers máj 2020  
Deň detí 1. 6. 2020  
Monitoring výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok do 18. 6. 2020
Individuálne konzultácie pedagóg + žiak + rodič 16. - 18. 6. 2020
Klasifikačná pedagogická rada za 2. polrok 19. 6. 2020
Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie jún 2020
Záverečný koncert a prezentácia školy  jún 2020
Odovzdávanie vysvedčení a slávnostné ukončenie šk. roka 30. 6. 2020
Koniec 2. polroka 30. 6. 2020
Hodnotiaca pedagogická rada 3. 7. 2020
Letné prázdniny 1. 7. - 1. 9. 2019
Operatívne porady vedenia školy: každý štvrtok o 7:30
Pracovné porady pedagógov: prvý utorok v každom mesiaci o 7:30 a podľa potrieb
Zasadnutie Pedagogickej rady: podľa organizácie školského roka a podľa potrieb
Zasadnutia MZ a PK raz za dva mesiace + podľa potreby
Zasadnutie Žiackej rady každú prvú stredu v mesiaci o 13:45
Zasadnutie výchovnej komisie podľa potreby
Zasadnutie Rady školy september, január, jún + podľa potreby
 

DIÁRIUM