Chronológia najdôležitejších udalostí

 

 

Začiatok školského roka

1. 9. 2020

Začiatok školského vyučovania

2. 9. 2020

Začiatok vyučovania podľa rozvrhu

3. 9. 2020

Vstupné testy

15.9. - 17.9. 2020

Pedagogická rada

17. 9. 2020

Rodičovské združenia

22. - 24. 9. 2020

Testovanie pohybových predpokladov 1. a 3. ročníka

September – október 2020

Európsky deň jazykov

29. 9. 2020

Cambridgeská skúška 5. ročník

Október 2020

Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie

1. - 2. 10. 2020

Jesenné prázdniny

29. - 30. 10. 2020

Monitoring výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok

10.11. - 16. 11. 2020

Hodnotiaca pedagogická rada za 1. štvrťrok

16. 11. 2020

Individuálne konzultácie pedagóg + žiak + rodič

24. - 26. 11. 2020

Kurz spoločenského tanca

December 2020

Vianočný tanečný večierok

December 2020

Mikulášske kreatívne všeličo + noc v škole

December 2020

Vianočný klavírny koncert pre rodičov a priateľov školy

16. december  2020

Vianočné prázdniny

23. 12. 2020 - 7. 1. 2021

Monitoring výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok

11. - 19. 1. 2021

Klasifikačná pedagogická rada za 1. polrok

22. 1. 2021

Výchovný koncert/divadlo

január 2021

Rodičovské združenia

19. - 21. 1. 2021

Odovzdávanie výpisov polročných vysvedčení

29. 1. 2021

Koniec 1. polroka

31. 1. 2021

Polročné prázdniny

1. 2. . 2021

Začiatok 2. polroka

1. 2. 2021

Otvorené hodiny pre budúcich prvákov

február 2021

Korčuliarsky výcvik

február 2021

Karneval

Február 2021

Jarné prázdniny

22.2. - 26.2. 2021

Čítam, čítaš, čítame

Marec 2021

Veľkonočné prázdniny

1.4.. - 6. 4. 2021

Divadlo v ANJ

Apríl 2021

Zápis do 1. ročníka

január - marec. 2021

Monitoring výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok

od 8.do 16. apríla 2021

Hodnotiaca pedagogická rada

19. 4. 2021

Individuálne konzultácie pedagóg + žiak + rodič

20. - 22. 4. 2021

Testovanie 5

19. 5. 2021

Škola v prírode

jún 2021

Deň detí

1. 6. 2021

Monitoring výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok

3.6. - 11. 6. 2021

Individuálne konzultácie pedagóg + žiak + rodič

15. - 17. 6. 2021

Klasifikačná pedagogická rada za 2. polrok

21. 6. 2021

Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie

jún 2021

Odovzdávanie vysvedčení a slávnostné ukončenie šk. roka

30. 6. 2021

Koniec 2. polroka

30. 6. 2021

Hodnotiaca pedagogická rada

5. 7. 2021

Letné prázdniny

1. 7. - 2. 9. 2021

 

Operatívne porady vedenia školy: každý štvrtok o 7:30
Pracovné porady pedagógov: prvý utorok v každom mesiaci o 7:30 a podľa potrieb
Zasadnutie Pedagogickej rady: podľa organizácie školského roka a podľa potrieb
Zasadnutia MZ a PK raz za dva mesiace + podľa potreby
Zasadnutie Žiackej rady každú prvú stredu v mesiaci o 13:45
Zasadnutie výchovnej komisie podľa potreby
Zasadnutie Rady školy september, január, jún + podľa potreby

AKTUALITKY

 

DIÁRIUM