Mimoškolská činnosť

Školu robí atraktívnou pre žiakov, rodičov a pedagógov aj široké spektrum mimoškolskej a záujmovej činnosti. Dieťa si môže vybrať ľubovoľný počet aktivít bez finančného zaťaženia rodičov.

PONDELOK

Enviro: 15:15-16:15

Športové hry: 3.-5. ročník 15:15-16:15

Nemecký jazyk: 15:15-16:00

 

UTOROK

Taliansky jazyk: 14:20-15:05

Gymnastika 1.-2. ročník: 14:20-15:20

Gymnastika 3.-5. ročník: 15:20-16:20

Šach 1.-2. ročník: 14:20-15:05

Šach 3.-5. ročník: 15:05-15:50

 

STREDA

Numerika 1.-2. ročník: 14:20-15:05

Numerika 3.-5. ročník: 15:05-15:50

Ruský jazyk: 15:15-16:00

Zbor a zborík: 14:20-15:05

 

ŠTVRTOK

Športové hry 1.-2. ročník: 15:15-16:05

Keramika 3.-5. ročník: 14:20-15:50

 

PIATOK

Keramika 1.-2. ročník: 14:20-15:50

Francúzsky jazyk: 15:15-16:00

 

DIÁRIUM