Organizácia školského roka

Začiatok školského roka:                    1. septembra 2019
Začiatok školského vyučovania: 2. septembra 2019
Začiatok vyučovania podľa rozvrhu: 3. septembra 2019
Koniec prvého polroka: 31. januára 2020
Začiatok druhého polroka: 1. februára 2020
Koniec druhého polroka: 30. júna 2020

Škola a školský klub v pracovných dňoch riadne fungujú v tomto čase:

Súkromný školský klub detí v Súkromnej základnej škole  7.00 - 8.15
Riadne vyučovanie podľa platného rozvrhu  od 8.30
Súkromný školský klub detí v jednotlivých oddeleniach  po skončení vyučovania do 16.30
Mimoškolská a záujmová činnosť  15.00 - 16.30

V čase školských prázdnin funguje v priestoroch Detského montessori centra Súkromný školský klub detí podľa záujmu a potrieb klientov. Minimálny počet detí v skupine je 15.

 

DIÁRIUM