Informatická výchova

Naším cieľom je naučiť deti efektívne využívať a v bežnom živote aplikovať moderné informačné technológie. Osvojenie si operačného systému Windows a s ním aj programov Excel, Word, Powerpoint uľahčuje deťom prípravu na vyučovanie – príprava projektov a prezentácií. Predmet je prepojený s celým vyučovaním, digitalizácia vyučovacieho procesu je prístupná všetkým žiakom počas vyučovania aj v Súkromnom školskom klube detí.

 

DIÁRIUM