Aktualitky

Ranný školský klub

 
Od pondelka 4. apríla 2022 ranný školský klub detí funguje od 7:00.
 
Príchod žiakov do školy:
7:00-7:30: hlavný vchod
7:30-8:15: vedľajší vchod tak ako doposiaľ
 
Žiaci vstupujú do budovy aj naďalej samostatne bez doprovodu zákonného zástupcu.
 

DIÁRIUM