Aktualitky

Numerika

Od 5. 4. 2019 prebieha na hodinách matematiky vo vybraných triedach pilotný projekt Numerika - intuitívna matematika. Postupne budú zaradené do výuky všetky triedy a ročníky. Rodičia sú vítaní :)

Viac info v kancelárii školy, u triednych učiteľov a infopointe školy.

 

DIÁRIUM