Aktualitky

Ponuka mimoškoslkých aktivít

Časy nájdete TU
 
ŠPORT – športová gymnastika pre 1., 2. ročník
- Športová gymnastika pre 3.-5. ročník
- športové hry pre 1., 2. ročník
- športové hry pre 3.-5. ročník
- futbal pre 3.-5. ročník
- futbal pre 1., 2. ročník
 
JAZYKY – nemecký jazyk
- ruský jazyk
- francúzsky jazyk
 
VŠEHOCHUŤ – šach – začiatočníci
- šach – pokročilí
- enviro
- tvorivé dielne
- keramika
- numerika
- pet me – krúžok o chovateľstve zvierat
 
SÚKROMNÉ HODINY
- hra na gitare
- hra na klavíri

AKTUALITKY

 

DIÁRIUM