Aktualitky

Prezentácia obhajoba ročníkových prác

Prezentácie a obhajoby ročníkových prác budú prebiehať v priestoroch našej školy v termínoch:

Kritéria a propozíccie sú k dispozícii u triednych učiteľov a zástupcov RŠ.

I. A: 28. mája

I. B: 21. mája

II. ročník: 24. mája

III. B: 23. mája

III. A: 3. júna

IV. ročník: 4. júna

V. ročník: 6. júna

Rodičia a priatelia školy sú vítaní.

 

DIÁRIUM