Aktualitky

Zápis do prvého ročníka

Zápis do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022 už prebieha. 

Zápis prebieha individuálne, konkrétny čas je potrebné rezervovať v kancelárii školy. 

Zápis do bilingválnej triedy je podmienený odporúčaním CPPaP. Náš garant PhDr. Viera Podracká

Počet detí v prvom ročníku je limitovaný.

Prihláška

Kontakt

Prijímacia konanie

AKTUALITKY

 

DIÁRIUM