Zmyslový materiál

Vývoj detí predškolského a mladšieho školského veku čerpá predovšetkým zo skúseností získaných pomocou zmyslového vnímania. Dieťa berie veci do rúk, otáča nimi, ohýba ich, prehliada si ich, počúva, ochutnáva a ovoniava ich, a tak prechádza cestou „od uchopenia k pochopeniu“. V pedagogickom systéme Marie Montessori je činnosť zmyslových analyzátorov rozvíjaný pomocou didaktického materiálu, ktorý je k tomuto účelu špeciálne vyvinutý. Pre manipuláciu s týmto materiálom sú vytvorené špecifické úlohy.

 

DIÁRIUM