Záujmová činnosť

Záväzná prihláška na stiahnutie tu

Vyplnenú prihlášku prosíme zasielať na sukromna.skola@centrum.sk


  • ENVIRKO

Aktivity na bádanie prírody, pokusy v exteriéri a interiéri 

pondelok 15:00-16:00

  • HOPKÁČI

základy moderného, scénického a spoločenského tanca, rytmika

streda 15:00-16:00

  • DIELNIČKY

Tvorivo-relaxačné aktivity s rôznymi materiálmi

utorok 15:00-16:00

  • VAWA

balančno-koncentračno-relaxačné cvičenia a hry

štvrtok 15:00 - 16:00

  • POHYBOVá DRAMATIKA

divadielko a hry aj v anglickom jazyku

Termín krúžkov upresníme po 21. septembri v zmysle pokynov zrieďovaľky v súlade s MŠVVaŠSR a hlavného hygienika SR.


 
 

DIÁRIUM