Mimoškolská činnosť

Školu robí atraktívnou pre žiakov, rodičov a pedagógov aj široké spektrum mimoškolskej a záujmovej činnosti. Dieťa si môže vybrať ľubovoľný počet aktivít bez finančného zaťaženia rodičov.

 
  • Španielsky jazyk
  • Nemecký jazyk
  • Ruský jazyk
Spoločenské vedy
Veda a technika
Kultúra a umenie
Telovýchova a šport
Zdravie a pohyb
 

DIÁRIUM