Matematika

Maria Montessori dospela k poznaniu, že ťažkosti v matematike dieťaťu nespôsobujú abstrakcie a čísla, ale spôsob, akým je dieťaťu matematika vysvetľovaná. To môže zablokovať a znemožniť radosť z matematických operácií. Dieťa by malo byť vedené k práci s materiálom, ktorý mu umožní preniknúť do oblasti matematiky bez toho, aby si to uvedomovalo. Matematický montessori materiál pomáha rozpoznať základné formy, odstupňovať vzťahy a pomery veľkostí. Jeho cieľom je utvárať v dieťati zmysel pre rozdiely a prebúdzať v ňom záľubu v presnosti. Mnohé z týchto materiálov vytvárajú v podvedomí matematické vedomosti. Záujem o materiál, ktorý je u dieťaťa vyvolaný neskôr uľahčí štúdium matematiky.

 

 

DIÁRIUM