Jazyková výchova

Dieťa sa potrebuje naučiť vyjadrovať a formulovať vlastné myšlienky. Malo by ich vedieť zrozumiteľne sledovať, ale tiež správne rozumieť reči ostatných. K tomu dieťa potrebuje dostatok priestoru k rozhovorom s rodičmi, rovesníkmi, učiteľmi, súrodencami alebo kamarátmi. Úlohou dospelého je počúvať. Je dôležité, aby si našiel čas, keď chce dieťa niečo rozprávať. Maria Montessori vytvorila niekoľko pomôcok pre rozvoj jazyka. Patria sem napr. písmená z brúsneho papiera, súbory kariet k rozvoju slovnej zásoby, kovové doštičky s jednotlivými geometrickými tvarmi, atď.

 

 

DIÁRIUM