Cvičenia praktického života

Táto oblasť rozvíja pohybové zručnosti detí a učí ich pracovným návykom. Cvičenia praktického života zahŕňajú:

  • Starostlivosť o vlastnú osobu – rozvíjanie motorických schopností detí. Cvičenie pracovných návykov, ktoré budú používať celoživotne – napr. naberanie lyžicou, prelievanie a presýpanie, obliekanie, umývanie rúk a čistenie nechtov, čistenie zubov, česanie vlasov, skladanie bielizne atď.
  • Starostlivosť o okolie a prostredie, v ktorom sa dieťa pohybuje – cvičenia praktického života pri konkrétnych úkonoch. Napr. starostlivosť o kvety, kŕmenie domácich zvierat, utieranie prachu, utieranie riadu, prestieranie atď.
  • Zdvorilostné formy správania – formou hier a napodobňovaním dospelých sa deti učia, akým spôsobom pozdraviť, poďakovať, požiadať o niečo, poprosiť, ospravedlniť sa, blahoželať, spoločensky stolovať, učia sa ohľaduplnosti pri práci, atď.
 

DIÁRIUM