Plávanie a zdravotná telesná výchova

Sú zamerané na podporu zdravia a monitoring zdravotného stavu, vedenie dieťaťa k zodpovednosti za svoju kondíciu, efektívne zvládanie záťažových situácií, rozvoj vôľových schopností. Kontakt s vodou má na deti zvyčajne jedinečné pozitívne účinky, špecificky na hyperaktívne deti. Plávanie je vynikajúca komplexná relaxačná aktivita.

 

DIÁRIUM