Hra na zobcovej flaute

Tento povinný predmet je zaradený od 5 rokov nielen preto, že je to ľahko ovládateľný hudobný nástroj a umožňuje kontakt s hudbou. Aplikujeme ho v celostnom učení najmä ako:

  • vynikajúce prípravné cvičenie na nácvik splývavého čítania a zdokonaľovania techniky čítania (deti od 5 rokov čítajú text bez ohľadu na to, či sú to noty, znaky alebo písmená, dôležité je splývavé čítanie, bez neho hra nebude produkovať melódiu),
  • efektné a efektívne zdravotné cvičenie (správne dýchanie, držanie tela, chrbtica, ploché nohy),
  • koncentračné jemnomotorické cvičenie, rozvoj vôľových zložiek osobnosti,
  • rozvoj logického myslenia a matematickej pamäte (aj jednoduchá skladba je zápisom vzorcov, ktoré sa opakujú a menia podľa určitého kľúča).

 

DIÁRIUM