Aktualitky

Rodičovské združenie

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

v jednotlivých ročníkoch podľa harmonogramu

1. ročník   štvrtok  22. 9. 2022    17:00

2. ročník   utorok   27. 9. 2022    17:00

3. ročník   utorok   27. 9. 2022    17:00

4. ročník   utorok   27. 9. 2022    17:00

5. ročník   štvrtok  29. 9. 2022    17:00

Rodičovské združenie bude bez prítomnosti detí v škole.

Rodičovské združenia sa uskutočnia v učebniach jednotlivých tried.

 

DIÁRIUM