Aktualitky

Moderné trendy v našom vyučovaní

V našom celostnom vzdelávaní postupujeme podľa mnohých zaujímavých pedagogických a filozofických metód. Dávame Vám do pozornosti tri z nich. 

1. Matematika podľa profesora Hejného

Metóda, pri ktorej žiaci "sami vymyslia celú matematiku ešte raz". Garantkou pre výučbu v našej škole je pani zástupkyňa Alenka.

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. je profesorom na Karlovej univerzite v Prahe a venuje sa didaktike matematiky.
Inšpiratívne video prof. Hejného z TEDx Bratislava

Príklady z výučbových prostredí (video):

Prehľadné vysvetleníe koncepcie výučby matematiky podľa Hejného nájdete.

Praktické vysvetlenie pre rodičov.

2. Splývavé čítanie Sfumato

Metodika je založená na hlasnom prejave, žiak prechádza hlasovým výcvikom. Plynulé čítanie je založené na legátovom (alebo viazanom) napájaní hlásky na hlásku.

Desať rád splývavého čítania 

Garantkou pre výučbu v našej škole je špeciálna pedagogička pani Slávka.

3. Comenia Script

Je praktické písmo, ktoré je jednoduché, moderné a súčasné. Má slúžiť ako základný písací tvar, ktorý bude obohatený o individuálne tendencie každého pisára, ktorý si písmo prispôsobí. Comenia Script zohľadňuje písmo i dysgrafikom a ľavákom.

http://www.lencova.eu/cs/uvod/comenia_script/comenia_script_pismo

Slovenské vydanie písaniek upravila Mgr. Andrea Cinegová.

 

DIÁRIUM