Aktualitky

Monitoring vzdelávacích výsledkov

za prvý polrok školského roka 2019/2020 bude prebiehať v dňoch 13. - 20. januára 2020.

 

DIÁRIUM