Aktualitky

Monitoring vzdelávacích výsledkov

Monitoring vzdelávacích výsledkov za druhý polrok školského roka 2021/2022 bude prebiehať v dňoch 2. - 13. júna 2022.

Harmonogram testov je prístupný od utorka 31. 5. 2022 na google classroom jednotlivých ročníkov +  poslaný rodičom mailom.

AKTUALITKY

 

DIÁRIUM